8 مهر 1399

  نگاهی به آثار “دایان اربوس ” عکاس برجسته قرن بیستم

  دایان اربوس عکاس برجسته قرن بیستم تمام عمرش را به عکاسی از خیابانهای نیویورک گذراند ، در تابستان و پاییزسال…
  16 شهریور 1399

  پنج عکس که جهان را تغییر داد

  عکاسی داستانی است که نمی توان آن را در قالب کلمات بیان کرد ، عکس ها به دلیل تاثیر گذاری…
  4 شهریور 1399

  مجموعه عکس

  ماهیت عکس ثبت لحظه است .لحظه ای از حرکتی که در گذشته شروع شده و در آینده ادامه خواهد یافت…
  17 تیر 1399

  سیری در تفکر مدرن و عکاسی

  مدرنیسم __ «کمترین ، بیشترین است » این شعاری بود که از سوی مکتب «باهاوس» برای هنرجویان جویای هنر آوانگارد…
  24 فروردین 1399

  معرفی پرچمداران عکاسی مدرن (بخش آخر)

  رهیافت عکاسی از دورۀ تصویرگری وروایت پردازی نقاشانه و تبدیل این پدیده ازنگاه ابزاری به یک هنر مستقل مرهون تلاش…
  11 فروردین 1399

  معرفی پرچمداران عکاسی مدرن ( بخش چهارم )

  عکاسی از همان دهه های اول پیدایش مورداستقبال روز افزون اقشار مختلف قرار گرفته است. گستردگی ارتباط و تعامل عکاسی…
  25 اسفند 1398

  معرفی پرچمداران عکاسی مدرن (بخش سوم)

  ارتقـاء شـیوۀ گـفتگـو در عکاسـی از تصویرگـری و روایت گـری عکـس نقاشـی گونه بـه منزلـت هنـری بـه سـبب تـلاش گروهـی…
  14 اسفند 1398

  معرفی پرچمداران عکاسی مدرن (بخش دوم)

  در جریان دگرگونی نگرش فلسفی به انسان و موجودیت او و همچنین تحول در ادبیات و هنر،در عکاسی هم مانند…
  7 اسفند 1398

  معرفی پرچم داران عکاسی مدرن (بخش اول)

  در دوران شکوفایی صنعتی و اقتصادی اروپا و آمریکا همپای پیشرفت،توسعه فناوری و همچنین عطش دانشمندان به اختراع و اکتشافات…
  23 بهمن 1398

  روایت درعکاسی صحنـــه پردازی شده با نگاهی به آثار “جـف وال” و “سنـــــــــدی اسکـاگلنـد”

  روایت شناسی (Narratology ) دانشی است که به بررسی روایت های مطرح شده در رسانه های مختلف می پردازد؛ خواه…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن